top of page

اعتراض به رای دادگاه پناهندگی و تقاضای تجدید نظر

 تغییر رای در دادگاه تجدید نظر

اگر پرونده پناهندگی شما رد شده و مایلید در کانادا بمانید، همچنان چند گزینه برای بررسی می توانید داشته باشید. کانادا به کسانی که درخواست پناهندگیشان رد شده باشد این گزینه را می دهد که اگر به کشورشان یا کشور ملیتشان برگردند دچار خطر یا در معرض آزار و شکنجه قرار بگیرند، بتوانند در کانادا بمانند. در این بخش در مورد اینکه چگونه یک مدعی پناهندگی رد شده می تواند به پرونده خود اعتراض کند، خواهید آموخت. لطفاً توجه داشته باشید که اگر همه گزینه های جایگزین را انجام داده باشید و حاصلی دریافت نکنید، باید کانادا را ترک کنید، به همین دلیل است که دریافت مشاوره و نمایندگی حرفه‌ای هنگام رسیدگی به درخواست رد شده پناهندگی بسیار مهم است. ناگفته نماند، پس از دریافت رد درخواست پناهندگی، زمان بندی های بسیار محدودی برای تجدید نظر خواهی در مورد پرونده شما وجود دارد.

مدعی پناهندگی رد شده

ابتدا باید بفهمید که چرا اداره مهاجرت (IRB) ادعای پناهندگی شما را رد کرده است. شایع ترین دلایل رد شدن عبارتند از:

• ادعا معتبر نبوده

• شواهد برای اثبات ترس شما از آزار و شکنجه نامشخص بوده اند

• اگر امکان درخواست کمک از مقامات محلی را داشتید، این کار را نکردید،

• مدعی، ممکن است مکان های جایگزینی برای زندگی در کشور خود و غیره داشته باشد.

فرآیند درخواست تجدید نظرخواهی به اداره مهاجرت کانادا

اگر ادعای پناهندگی شما رد شود، حکم اخراج کانادا علیه شما لازم‌الاجرا خواهد شد . می‌توانید داوطلبانه کانادا را ترک کنید یا در صورت واجد شرایط بودن، می‌توانید ظرف 15 روز پس از دریافت رای و دلایل آن، به بخش تجدیدنظر پناهندگان (RAD) اعتراض کنید. در صورت درخواست تجدیدنظر در مورد تصمیم، حکم اخراج تا زمانی که تصمیمی در مورد درخواست تجدیدنظر شما اتخاذ شود، متوقف می‌شود (توقف/توقیف) و شما می‌توانید در طول فرآیند در کانادا بمانید.

برای درخواست تجدید نظر در مورد رای درخواست پناهندگی، مهم است اثبات کنید که در تصمیمی که توسط عضو RPD گرفته شده است، اشتباه در قانون، حقایق یا هر دو وجود داشته است.

در طول این فرآیند، بخش تجدیدنظر پناهندگان تصمیم RPD در مورد پرونده شما را بررسی می‌کند و استدلال آن‌ها را ارزیابی می‌کند تا تشخیص دهد که آیا اشتباهی صورت گرفته است یا خیر. RAD این اختیار را دارد که تصمیم RPD را تأیید کند (موافق با رای اتخاذ شده توسط عضو)آن را کنار بگذارد (مخالفت با رای ) و آن را با رای  دیگری جایگزین کند یا پرونده را به RPD ارجاع دهد و دستور جلسه دادرسی جدیدی را صادر کنید و دستورالعمل هایی را که لازم می داند به RPD ارائه دهد.

سوالات متداول (FAQ) در مورد درخواست تجدید نظر و درخواست پناهندگی رد شده کانادا

bottom of page