top of page

Humanitarian and Compassionate


روش بشردوستانه و شفقت آمیز

Humanitarian and Compassionate Reasons (H&C)

دلایل بشردوستانه  (H&C)

روش بشردوستانه برای کسانی مناسب است که مدت زیادی است که در کانادا زندگی کرده اند و کانادا را خانه خود می دانند و نمی توانند برای هیچ یک از روش هایی که به اقامت دائم کانادا ختم می شوند اقدام کنند.

توجه کنید که این روند حکم اخراج از کانادا را به حالت تعلیق در نمی آورد اما حتی اگر متقاضی در کانادا نباشد نیز قابل انجام است.

عواملی که برای این مورد در نظر گرفته شده عبارتند از:

  • ارتباط خانوادگی در کانادا و در کشور مبدا خود،

  • بیشترین منفعت کودکان

  • میزان جایگیری و انس متقاضی در کانادا

  • عواقبی که در صورت رد شدن وجود دارد و هرگونه دشواری که فرد به آن دچار می شود

  • و موارد بسیار دیگری که در ویدئو به آن پرداختیم

 

توجه کنید که روش بشردوستانه روش آسانی نیست و بهتر است توسط شخص مجرب در این کار انجام شود.

دفتر خدمات مهاجرتیLMRT  مفتخر است که تجربه بسیار طولانی و کاملا موفقی در این زمینه دارد.

bottom of page